Blueberry

45 tekstów – auto­rem jest Blueber­ry.

My?
-----------------------------------
Tyl­ko Czas nie tra­ci czasu... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 lipca 2012, 22:08

... z wielu, kto­rym swieci­ly oczy jak gwiaz­dy, wyb­ra­lam jed­na.... nie swieci­ly te oczy naj­jasniej, lecz chmur sie nie baly...

...Uslyszane... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 kwietnia 2012, 00:05

Cza­su nam brak na wszystko
a jak jest...
-to na wszys­tko inne 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 kwietnia 2012, 22:01

Wszys­tko pamietam...
choc po mnie te­go nie widac 

myśl
zebrała 16 fiszek • 4 marca 2012, 21:45

Kiedys zro­zumiesz,
ze wie­cznie mlo­de sa tyl­ko wspomnienia 

myśl
zebrała 30 fiszek • 1 września 2011, 21:02

na­wet PRAW­DA od­bi­je sie gorycza,
gdy skosztu­jesz ja po czasie 

myśl
zebrała 11 fiszek • 24 maja 2011, 22:28

Po­kaz­cie mi niebo

a opo­wiem Wam baj­ke o aniolach 

myśl
zebrała 16 fiszek • 29 kwietnia 2011, 19:55

Naj­bar­dziej niebez­pie­czne mysli
_______________________
to te niewypowiedziane 

myśl
zebrała 45 fiszek • 2 grudnia 2010, 21:33

Mo­je imie w Two­jej glo­wie
niech bedzie jak przyslowie 

myśl
zebrała 31 fiszek • 26 września 2010, 20:57

Oczy­ma cho­rej wyobrazni
naj­dosko­nalej wi­dac rzeczywistosc

uslyszane 

myśl
zebrała 25 fiszek • 18 sierpnia 2010, 21:53

Blueberry

Cokolwiek powiesz o sobie...zawsze jest za duzo

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Blueberry

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność